It eq mnd mask.png
装备品
物品
It eq mnd mask.png
Flag jp.svg 日服版本Flag chs.svg 国服版本

基本信息

基本信息
道具类型装备品
所属分页装备品
装备等级56
稀有度Gear star 5.png
出售价格10800 金币
强化值158
说明
描述
合成材料合成费用
30000 金币
装备品数值
属性初始强化总值
魔防+12+6+18
物防+12+6+18
+12+6+18
光耐性+1-+1
石化耐性+7+3+10

用于合成

合成成品合成材料合成费用
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
avatar