It eq hp circlet.png
装备品
物品
It eq hp circlet.png
Flag jp.svg 日服版本Flag chs.svg 国服版本

基本信息

基本信息
道具类型装备品
所属分页装备品
装备等级27
稀有度Gear star 3.png
出售价格900 金币
强化值20
说明
描述
合成材料合成费用
5000 金币
装备品数值
属性初始强化总值
体力上限+24+12+36
物攻+9+4+13
魔攻+6-+6

可获得关卡

活动关卡

关卡消耗体力掉落物品
UnitLv60 JobLv10推奨
1話 異邦の錬金術師たち[精練編]
4
UnitLv1 JobLv1推奨
[初級]1話 異邦の錬金術師たち[鍛練編]
8
UnitLv40 JobLv6推奨
[中級]1話 異邦の錬金術師たち[修練編]
8
UnitLv60 JobLv10推奨
[上級]1話 異邦の錬金術師たち[精練編]
8

用于合成

合成成品合成材料合成费用
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
18000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
18000 金币
18000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
avatar