CHS-it eq mnd cap.png
魔法帽
装备品
魔法帽
物品
CHS-it eq mnd cap.png
Flag jp.svg 日服版本Flag chs.svg 国服版本

基本信息

基本信息
道具类型装备品
所属分页装备品
装备等级41
稀有度Gear star 4.png
出售价格3600 金币
强化值80
说明魔防+1,物防+1,运+9,光耐性+1
描述走上魔道士道路的人们用智慧制作的帽子
。用咒文描绘过的布料制作的帽子,不仅
是物理防御力,魔法的防御力也能提高。
而且兼备对光的耐性。
合成材料合成费用
18000 金币
装备品数值
属性初始强化总值
魔防+10+5+15
物防+10+5+15
+9+4+13
光耐性+1-+1

可获得关卡

活动关卡

关卡消耗体力掉落物品
超获得副本
羁绊比星星燃烧还要永久 奖励副本
10

用于合成

合成成品合成材料合成费用
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
avatar