Af accs mcf ranka 02.png
饰品类武具
饰品类武具
Af accs mcf ranka 02.png
Flag jp.svg 日服版本Flag chs.svg 无国服版

基本信息

基本信息
武具类型饰品
说明
描述
武具碎片

武具属性

Af accs mcf ranka 02.png
  • 武具技能:

武具技能

Ability-soulgem.png 80
主动技能
技能效果与特性
为我方全体回复相当于体力上限40%的体力。
目标获得效果:行动值 +20
有特写镜头
高低差:无限制
使用次数:1
射程
范围
角色限制
avatar